2017 - 2018Plankton, olej na płótnie, 130 x 110 cm
Plankton, oil on canvas, 130 x 110 cm
Materia ożywiona, olej na płótnie, 130 x 110 cm
Lively matter, oil on canvas, 130 x 110 cmSymbioza I, olej na płótnie, 40 x 40 cm
Symbiosis I, oil on canvas, 40 x 40 cm

Symbioza II, olej na płótnie, 40 x 40 cm
Symbiosis II, oil on canvas, 40 x 40 cm


Symbioza III, olej na płótnie, 40 x 40 cm
Symbiosis III, oil on canvas, 40 x 40 cm

Symbioza IV, olej na płótnie, 40 x 40 cm
Symbiosis IV, oil on canvas, 40 x 40 cm
Zmierzch, olej na płótnie, 80 x 90 cm
Fall, oil on canvas, 80 x 90 cmUkryte, olej na płótnie, 70 x 90 cm
Hidden, oil on canvas, 70 x 90 cm
Rozkwitanie, olej na płótnie, 80 x 90 cm
The blossoming, oil on canvas, 80 x 90 cm

Znalezisko, olej na płótnie, 70 x 90 cm
The finding, oil on canvas, 70 x 90 cm