TRANSFORMATION

Transformation / Przetworzenie, 2015
................................................Kompozycja I, fotografia cyfrowa, 35 x 30 cm
Composition I, digital photography, 35 x 30 cm


Kompozycja II, fotografia cyfrowa, 35 x 30 cm
Composition II, digital photography, 35 x 30 cmKompozycja III, fotografia cyfrowa, 35 x 30 cm
Composition III, digital photography, 35 x 30 cmKompozycja IV, fotografia cyfrowa, 35 x 30 cm
Composition IV, digital photography, 35 x 30 cm


Kompozycja V, fotografia cyfrowa, 32 x 30 cm
Composition V, digital photography, 32 x 30 cm

Kompozycja VI, fotografia cyfrowa, 35 x 30 cm
Composition VI, digital photography, 35 x 30 cm
Kompozycja VII, fotografia cyfrowa, 35 x 30 cm
Composition VII, digital photography, 35 x 30 cm