THE BALANCED STATE OF OBJECTS

The balanced state of objects / Wyważony stan przedmiotów, 2010
...................................................................................

Kompozycja XIV, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition XIV, digital photography, 30 x 40 cm
Kompozycja II, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition II,digital photography, 30 x 40 cm
                                               
Kompozycja XI, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition XI,digital photography, 30 x 40 cm


Kompozycja XVII, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition XVII, digital photography, 30 x 40 cm


Kompozycja III, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition III, digital photography, 30 x 40 cm Kompozycja IX, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition IX, digital photography, 30 x 40 cm

Kompozycja XIII, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition XIII, digital photography, 30 x 40 cmKompozycja X, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition X, digital photography, 30 x 40 cm Kompozycja VI, fotografia cyfrowa, 30 x 30 cm
Composition VI, digital photography, 30 x 30 cm

Kompozycja VII, fotografia cyfrowa, 30 x 30 cm
Composition VII, digital photography, 30 x 30 cm 


Kompozycja VIII, fotografia cyfrowa, 30 x 30 cm
Composition VIII, digital photography, 30 x 30 cm


Kompozycja V, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition V, digital photography, 30 x 40 cm 

Kompozycja IV, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition IV, digital photography, 30 x 40 cm 

Kompozycja XV, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition XV, digital photography, 30 x 40 cm 


Kompozycja XII, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition XII, digital photography, 30 x 40 cm
Kompozycja XVI, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition XVI, digital photography, 30 x 40 cm 
Kompozycja I, fotografia cyfrowa, 30 x 40 cm
Composition I, digital photography, 30 x 40 cm