STATEMENT

EN
My artworks are inspired by the real world from which I take the shapes of objects and floral elements. These objects sometimes belong to the world of used, unwanted, neglected things or the another time they are arranged by human in quite unexpected environment. I’ve chosen objects, which are appeal to me by their form and a story. I am just seeing them in the picture.
During process of painting they become monumental shapes put in an artwork space. By colour, its intensity and transparency I try to change them into creations which are almost bestowed with personality. While I paint I often refer to my own visions and memories, that why the constructed objects are often suspended in a surreal space. My paintings are a metaphor of reality, symbols and signs of items and they raise questions about the nature of humans and their environment.
PL
Inspiracją dla moich prac jest rzeczywisty świat z którego zapożyczam kształty obiektów i elementy roślinne. Obiekty te należą do świata rzeczy zużytych, niechcianych, często niedbale pozostawionych, bądź  starannie zaaranżowanych przez człowieka w przestrzeni zupełnie dla nich nieprzeznaczonej. Wybieram obiekty, które zainteresowały mnie swoją formą i historią. Po prostu widzę je w obrazie.
W procesie malowania stają się one monumentalnymi kształtami umieszczonymi w przestrzeni obrazu. Poprzez kolor, jego intensywność i transparentność staram się te prozaiczne rzeczy obdarzyć osobowością. Budując obraz odwołuję się do wolnych skojarzeń i wspomnień, dlatego konstruowane obiekty są często umieszczone w surrealnej przestrzeni. Moje obrazy są metaforą rzeczywistości, symbolami i znakami przedmiotów oraz  zadają pytania o naturę człowieka i jego otoczenie.