GRAVITY
         Gravity - series of works inspired by Milan Kundera's creativity / 
Grawitacja - cykl prac inspirowany twórczością Milana Kundery, 2013
........................................................................................


Gravity, oil on canvas, 130 x 100 cm
  Grawitacja, olej na płótnie, 130 x 100 cm


Fight of memory an forgotten, oil on canvas, 105 x 110 cm 
Walka pamięci z zapomnieniem, olej na płótnie, 105 x 110 cm 

Blue tablet, 
oil on canvas, 105 x 90 cm 
  Niebieska tabletka, olej na płótnie, 105 x 90 cm 
Immortal gestures, oil on canvas, 105 x 120 cm
  Nieśmiertelne gesty, olej na płótnie, 105 x 120 cm 


Under control, oil on canvas, 50 x 50 cm
Pod kontrolą, olej na płótnie, 50 x 50 cm 

One millimeter, oil on canvas, 80 x 100 cm
 Jeden milimetr, olej na płótnie,  80 x 100 cmBody and soul, oil on canvas, 158 x 83 cm
 Ciało i dusza,olej na płótnie, 158 x 83 cm
Loneliness, sweet shortage of gazes, oil on canvas, 160 x 135 cm 
Samotność, słodki brak spojrzeń, olej na płótnie, 160 x 135 cm Escape from the world is like a straitjacket, oil on canvas, 130 x 120 cm 
Ucieczka przed światem jest jak kaftan bezpieczeństwa, olej na płótnie, 130 x 120 cm Nostalgia, oil on canvas, 130 x 100 cm 
Nostalgia, olej na płótnie, 130 x 100 cm