UNKNOWN GARDEN

Unknown garden / Ogród nieznany
.............................................
In the forest, oil on canvas,  135 x 180 cm, 3013
W lesie, olej na płótnie, 135 x 180 cm, 2013Memory,oil, acrylic on canvas,  20 x 30 cm, 2011 /

Wspomnienie, olej, akryl, na płótnie, 20 x 30 cm, 2011

Festivityoil, acrylic on canvas, 24 x 33 cm, 2011 /

Odświętność, olej, akryl, na płótnie, 24 x 33 cm, 2011
Purposefu, oil, acrylic on canvas, 24 x 18 cm, 2011/
Celowość, olej, akryl, na płótnie, 24 x 18cm, 2011


Unknown Garden, oli on canvas, 135 x 200 cm, 2011/
Ogród nieznany, olej na płótnie, 135 x 200 cm, 2011


untitled, oil on canvas, 61 x 50 cm, 2012 /
bez tytułu, olej na płótnie, 61 x 50 cm, 2012
Inertness, oil on canvas, 73 x 92 cm, 2012 /
Bezwładność, olej na płótnie,  73 x 92 cm, 2012Formation,  oil, acrylic on canvas, 33 x 46 cm, 2012 /
Formowanie, olej, akryl na płótnie, 33 x 46 cm, 2012
The fruit of  the desert,  acrylic on canvas, 38 x 50cm, 2012 /
Owoc pustyni, olej, akryl na płótnie, 38 x 50 cm, 2012Spine, oil, acrylic on canvas, 76 x 100 cm, 2012 /
Kręgosłup, olej, akryl na płótnie, 76 x 100 cm, 2012 


untitled, oil on canvas, 100 x 110 cm, 2012/

bez tytułu, olej na płótnie, 100 x 110 cm, 2012

Essence, oil, acrylic on canvas, 70 x 80 cm, 2012 /
Esencja, olej, akryl na płótnie, 70 x 80 cm, 2012 Distance, oil on canvas, 46 x 33 cm, 2012 /

Dystans, olej na płótnie, 46 x 33 cm, 2012

Breeding, oil , acrylic on canvas, 56 x 75 cm, 2012 /
Hodowla, olej, akryl na płótnie, 56 x 75 cm, 2012 


untitled, oil, acylic on canvas, 80 x 90 cm, 2012/

bez tytułu, olej, akryl na płótnie, 80 x 90 cm, 2012


Temple,  oil on canvas, 120  x 130 cm, 2012 /

Świątynia,  olej na płótnie, 120 x 130 cm, 2012     

Shielding, oil on canvas, 140 x  200 cm , 2011/

Osłanianie, olej na płótnie, 140 x 200 cm, 2011
Ceremony, oil on canvas, 150 x 200 cm , 2011 /
 Ceremonia, olej na płótnie,  150  x 2 00 cm, 2011
untitled, oil on canvas, 120 x 180 cm. 2011 /
bez tytułu, olej na płótnie, 120 x 180 cm, 2011